Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dn. 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:48
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-25 13:11
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- podział zysku i pokrycie strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- zatwierdzanie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
- zmiany umowy spółki;
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych;
- umorzenie udziałów;
- wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika;
- uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki;
- nabycie i zbycie gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, magistrali przesyłowych wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i wody;
- sprawy przewidziane w art. 210, 228 pkt 3,4 kodeksu spółek handlowych;
- rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;
- przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
- utworzenie filii, oddziału itp.
- odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu;
- zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:10
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-27 09:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-192
REGON: 330256540

Dane kontaktowe

tel.: +48 94 35 33 230
fax: +48 94 35 33 251

e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 657359
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-22 12:21

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl