Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy MZZDiOŚ w Kołobrzegu, Sp. z o.o. wynosi
9 152 000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na 7352 udziały.

drukuj (Majątek Spółki)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:58
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:42
 • Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
   data publikacji: 2019-06-10 12:13

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2018-07-05 14:21
Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały: - budynki i budowle, - maszyny i urządzenia, - środki transportowe, - grunty, - prawo wieczystego użytkowania, - wartości niematerialne i prawne, - inwestycje rozpoczęte.

2. Majątek obrotowy, min.: - zapasy - należności krótkotermionowe

drukuj (Majątek Spółki obejmuje:)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:01
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 11:23

Zmiany w stanie środków trwałych

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2012-07-11 11:15
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-07 14:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5743
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-23 11:42