Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy MZZDiOŚ w Kołobrzegu, Sp. z o.o. wynosi

10 202 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwa tysiące złotych).

drukuj (Majątek Spółki)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:58
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 14:50

Suma aktywów i pasywów na koniec okresu obrotowego

 • Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
   data publikacji: 2021-07-02 12:25
 • Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
   data publikacji: 2021-07-02 12:25

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2020-07-13 09:13

Majątek Spółki

 • Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
   data publikacji: 2021-07-02 12:33

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2020-07-13 09:06
Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały: - budynki i budowle, - maszyny i urządzenia, - środki transportowe, - grunty, - prawo wieczystego użytkowania, - wartości niematerialne i prawne, - inwestycje rozpoczęte.

2. Majątek obrotowy, min.: - zapasy - należności krótkotermionowe

drukuj (Majątek Spółki obejmuje:)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:01
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 11:23

Zmiany w stanie środków trwałych

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2012-07-11 11:15
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-07 14:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-02 12:33