Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym - Sekcji Rejestrowej w Koszalinie w rejestrze H dziale B pod numerem 1294 w dniu 1.10.1993 roku.
Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000193998

NIP: 671-00-11-192

REGON:  330256540

drukuj (Status prawny)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:19
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-03 11:39
Schemat organizacyjny Spółki

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-15 14:43
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-13 09:04

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2019-03-05 11:27
Organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

drukuj (Organizacja)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:22
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-07 08:06
Przedmiot działalności
 • Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych.
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt.
 • Zagospodarowanie odpadów metalowych i złomu.
 • Zagospodarowanie odpadów niemetalowych i wyrobów wybrakowanych.
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków.
 • Budowa dróg kołowych i szynowych.
 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
 • Sprzedaż detaliczna paliw.
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nawozów.
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.
 • Wywóz śmieci i odpadów.
 • Unieszkodliwianie odpadów.
 • Usługi sanitarne i pokrewne.
 • Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 • Pogrzeby i działalność pokrewna.
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niepezpiecznych
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

drukuj (Przedmiot działalności)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:26
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 11:27
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest prowadzenie działalności gospodarczej, z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, w zakresie:
 1. 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 2. 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 3. 01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 4. 01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 5. 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 6. 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 7. 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 8. 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
 9. 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 10. 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych
 11. 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 12. 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 13. 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 14. 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 15. 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 16. 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 17. 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 18. 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 19. 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 20. 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
 21. 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 22. 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 23. 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
 24. 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
 25. 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 26. 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 27. 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 28. 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 29. 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 30. 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 31. 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 32. 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 33. 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 34. 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 35. 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 36. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 37. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 38. 68.31.Z - Pośrednictwo w obronie nieruchomościami
 39. 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 40. 75.00.Z - Działalność weterynaryjna
 41. 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 42. 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 43. 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 44. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 45. 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 46. 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 47. 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynkó i obektów przemysłowych
 48. 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 49. 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
 50. 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 51. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjne
 52. 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
 53. 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2010-05-06 10:01
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-06 10:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-05 14:23:49