Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

Inspektor ochrony danych osobowych

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Miejski Zakład Zieleni, Dróg  i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. 
Administratorem Danych jest: Miejski Zakład, Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.


W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zielen.kolorzeg.pl lub numerem telefonu 94/ 35 33 230.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Danych Osobowych w Kołobrzegu Sp. z o.o.  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.


Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji . Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania   decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
    data publikacji: 2018-07-13 14:02
  • zmodyfikował: Robert Michalczyk
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7309
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-28 10:17:37