Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dn. 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:48
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-25 13:11
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- podział zysku i pokrycie strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- zatwierdzanie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
- zmiany umowy spółki;
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych;
- umorzenie udziałów;
- wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika;
- uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki;
- nabycie i zbycie gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, magistrali przesyłowych wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i wody;
- sprawy przewidziane w art. 210, 228 pkt 3,4 kodeksu spółek handlowych;
- rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;
- przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
- utworzenie filii, oddziału itp.
- odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu;
- zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:10
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-27 09:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11